Zuidwest-speldje als blijk van waardering
02/03/2023
Groepsfoto van de leden van de Maatschappelijke Raad Schiphol, zittende op een houten tribune
Maatschappelijke Raad Schiphol opgericht in bijzijn van minister Harbers
17/07/2023