Privacy Statement Lindblom

Lindblom public relations public affairs B.V. (hierna Lindblom), gevestigd aan Grote Markt 22, 2511 BG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lindblom respecteert de privacy van al haar klanten, relaties en medewerkers en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen en hebben, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader klanten, relaties en medewerkers hebben.

Soort persoonsgegevens

Om onze dienstverlening ten behoeve van klanten en relaties zo goed mogelijk uit te voeren, is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens die wij verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuwsbrieven of verzending van facturen betreffen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, tekenbevoegdheid (indien van toepassing).

Doel gegevensverwerking
Lindblom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- ten behoeve van haar klanten;
- het verzorgen van de financiële administratie;
- het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van bijeenkomsten aan klanten en relaties;
- de personeelsadministratie.
- Afmelden nieuwsbrief

In onze online nieuwsbrief is altijd een link opgenomen waarmee men gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast is standaard in elke nieuwsbrief een link opgenomen waarmee men zich eenvoudig kan afmelden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens van mensen die onze nieuwsbrief ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen gegevens met derden. Wij verstrekken alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Lindblom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om vertrouwelijk met gegevens om te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om de werking van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Verder gebruiken wij diverse online tools en diensten in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Beveiliging
Lindblom neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt continu passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op lindblom.nl zijn hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Hierop geldt het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Lindblom.

Contactgegevens Lindblom
Grote Markt 22
2511 BG Den Haag
070 3816810
info@lindblom.nl
http://www.lindblom.nl