Lindblom is een adviesbureau voor communicatie, public relations en public affairs in het hart van Den Haag. Lindblom werd opgericht in september 2001. In de afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld tot een commercieel gedreven adviesbureau met gevoel voor maatschappelijke issues. Sterk in strategie, positionering, communicatiemanagement en feilloos in de uitvoering van de daaruit voortvloeiende activiteiten.
Lindblom adviseurs zien public relations en public affairs niet als twee gescheiden disciplines, maar als elkaar versterkende activiteiten. Ze staan met beide benen in de samenleving; eigenwijs maar met een scherp oog voor het belang van de opdrachtgever

Politics and Markets
De naam van ons bureau is een hommage aan Charles E. Lindblom. Hij schreef het standaardwerk ‘Politics and Markets’ en introduceerde het incrementalisme (stapsgewijze besluitvorming) als concept voor beleidsontwikkeling. Wij voelen ons thuis bij politics and markets en herkennen ons in het gedachtegoed van Lindblom. Interactie met de relevante omgeving is van oudsher de kern van public relations. Nu iedereen via online (social) media met elkaar en met bedrijven en overheden verbonden is, is snel en adequaat communiceren nog belangrijker geworden om draagvlak te creëren en behouden en de reputatie van de organisatie te beschermen.

Lindblom adviseert bedrijven en instellingen bij het bepalen van de juiste positionering voor de organisatie. We helpen de strategie te bepalen voor corporate communicatie en reputatiemanagement en voor gerichte communicatie met media, stakeholders of publieksgroepen. Dat vereist een scherpe analyse van de bedrijfsdoelstellingen en van de ruimte die bestaat op de markt, bij consumenten en bij overheid en maatschappelijke actoren om deze doelstellingen te realiseren. Maar voor ons blijft het niet bij analyses en strategie. Juist in de dagelijkse uitvoering van projecten ligt een groot deel van de strategische kwaliteit besloten.Lindblom ontwikkelt communicatiecampagnes en voert deze uit, maar wij zijn ook beschikbaar voor ghost writing, (crisis)woordvoering en het opbouwen van een relevant (media)netwerk. We organiseren (pers)conferenties, bijeenkomsten, productlanceringen en andere verrassende publiciteitsacties. Daarnaast ontwikkelen we social media strategieën en voeren we deze uit door het creëren van creatieve content. Voor mediatraining en social media werkt Lindblom samen met vaste partners. Lindblom verzorgt ook de conceptontwikkeling en redactie van websites, digitale magazines of traditioneel drukwerk, zoals jaarverslagen en brochures.

Bedrijven, overheidsorganisaties en organisaties zonder winstoogmerk, zoals fondsenwervers, projectorganisaties en brancheorganisaties kunnen bij Lindblom terecht voor volledige begeleiding en uitvoering van hun belangenbehartiging, voor monitoring van Haagse ontwikkelingen en voor gericht lobbyadvies en/of coaching van directieleden of public affairs managers. Lindblom heeft ruime ervaring op het gebied van arena analyses en stakeholder communicatie.
Over ons

In Brussel

Lees meer over onze samenwerking met Ridens

Public affairs in Brussel
In 2019 zijn public affairs bureaus Lindblom en Ridens een strategische samenwerking aangegaan om hun public affairs diensten in Den Haag en Brussel te integreren. Een belangrijke samenwerking voor klanten, aangezien zij te maken krijgen met beslissingen en beleid dat gemaakt wordt op twee beleidsniveaus: nationaal en Europees. Lees hier meer over deze samenwerking.