Eindejaarsbijeenkomst Zuidwest

Online/hybride bijeenkomst

 

Door de Coronacrisis kunnen mensen vaak niet meer fysiek bij elkaar komen. Om deze mensen toch samen te brengen worden fysieke evenementen en bijeenkomsten omgezet naar online evenementen en bijeenkomsten. Zo moest er ook snel geschakeld worden na de aankondiging van de meest recente maatregelen. Een fysiek diner voor 150 man werd omgezet in een online talkshow over Zuidwest met 16 sprekers. Lindblom reageerde snel en maakte van de talkshow een succes!

 
 

Regiodeal


Om de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten investeren Rijk en regio gezamenlijk ruim 15 miljoen euro in de Regio Deal Den Haag Zuidwest. De gemeente Den Haag en het Rijk werken samen met bewoners en lokale ondernemers aan het vergroten van de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en de economische positie van de wijken. Lindblom organiseerde onder andere eerder al het evenement rondom het Verbond van Zuidwest met de gemeente. Lindblom organiseerde ook de Eindejaarsbijeenkomst op 2 december. Deze bijeenkomst richtte zich op de plannen omschreven in het concept Nationaal Programma Zuidwest. Dit vooruitlopend op de behandeling in de raadscommissie eind december.
 
 

Zuidwest op z'n best!


Lindblom zette de campagne 'Zuidwest op z'n best!' op en organiseerde daarnaast verschillende bijeenkomsten met betrekking tot Zuidwest voor de Gemeente Den Haag. De bijeenkomst op 2 december was een hybride bijeenkomst, waarbij 16 sprekers fysiek aanwezig waren in de studio of inbelden vanuit huis.
 
 

Geïnteresseerd?


Organiseer je een (online)conferentie, bijeenkomst of evenement en heb je hierbij ondersteuning nodig? Of wil je de publiciteit zoeken of jouw verhaal vertellen in de vorm van creatieve (social media) content?