Public affairs Brussel

Public affairs Brussel

In 2019 zijn public affairs bureaus Lindblom en Ridens een strategische samenwerking aangegaan om hun public affairs diensten in Den Haag en Brussel te integreren. Een belangrijke samenwerking voor klanten, aangezien zij te maken krijgen met beslissingen en beleid dat gemaakt wordt op twee beleidsniveaus: nationaal en Europees.
Wist u dat ongeveer 80% van de nieuwe Nederlandse wetgeving voortkomt uit Brussel en door de regering slechts omgezet wordt in Nederlandse wetgeving? Om effectief uw belangen te behartigen, is het daarom van belang om op beide levels, EU en nationaal, met een geïntegreerde aanpak actief te zijn.

Zowel Lindblom als Ridens hebben tientallen jaren ervaring in hun werkgebied, respectievelijk in Den Haag en Brussel. De samenwerking leidt door middel van een geïntegreerde aanpak tot een nog effectievere manier van belangenbehartiging voor klanten.

Diensten
De volgende diensten worden aangeboden door de samenwerking:
> Strategisch advies
> Issue management
> Monitoring en informatieverzameling
> Opstellen van position papers
> Netwerkuitbreiding en arrangeren bezoeken
> Stakeholder engagement
> Organiseren van evenementen, van klein tot groot