18/03/2024

Haags woonzorgvisie-evenement verbindt gemeente met betrokken professionals

Door de groter wordende zorgvraag, minder zorgpersoneel en een laag woningaanbod staat de gemeente Den Haag voor een complexe opgave. Hoe kunnen zorgbehoevende inwoners voldoende passende woningen krijgen? Tijdens een bijeenkomst over de Haagse woonzorgvisie […]