Rijk van Vliet

Campagnemedewerker/Junior consultant


Rijk van Vliet (1999) is junior consultant bij Lindblom. Hij behaalde een MSc in Political Science en rondde daarna een Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij af. Tijdens zijn studies groeide zijn interesse in media en communicatie. Na een stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken koos hij voor het communicatievak.

Rijk liep stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij maakte onderdeel uit van het projectteam dat zich richtte op het 175-jarig jubileum van de Grondwet van 1848.

Bij Lindblom verzorgt hij dagelijkse monitoring voor verschillende opdrachtgevers, waarbij hij zich richt op het volgen van media, politiek en bestuur. Verder is hij betrokken bij communicatie- en public affairs opdrachten, stakeholderanalyses en crisismonitoring. In deze veelzijdige rol kan hij zijn brede interesse in politiek en maatschappij volledig tot hun recht laten komen.

Rijk van Vliet


Rijk van Vliet (1999) is junior consultant bij Lindblom. Hij behaalde een MSc in Political Science en rondde daarna een Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij af. Tijdens zijn studies groeide zijn interesse in media en communicatie. Na een stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken koos hij voor het communicatievak.

Rijk liep stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij maakte onderdeel uit van het projectteam dat zich richtte op het 175-jarig jubileum van de Grondwet van 1848.

Bij Lindblom verzorgt hij dagelijkse monitoring voor verschillende opdrachtgevers, waarbij hij zich richt op het volgen van media, politiek en bestuur. Verder is hij betrokken bij communicatie- en public affairs opdrachten, stakeholderanalyses en crisismonitoring. In deze veelzijdige rol kan hij zijn brede interesse in politiek en maatschappij volledig tot hun recht laten komen.